जापान अनुभूति भाग -1

जापान अनुभूति भाग –
अथिति : धर्मराज अधिकारी
कार्यक्रम प्रस्तोता :बलराम उपाध्याय
मिति :२०२१-०७-१४ समय : जापानको बेलुका ८ बजे~
Supported By: Jyoti K.C. (K.C.株式会社)
कार्येक्रम प्रशारण : नेपाल जापान फ्रेन्डसीप लायन्स क्लबको फेसबुक पेज मार्फत ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.